School

Professionele identiteit van leraren (in-opleiding)

In dit kennislab staat de professionele identiteit van de leraar in een veranderende onderwijscontext centraal. Denk bijvoorbeeld aan de leraar van wie gevraagd wordt om meer te coachen of te differentiëren tussen leerlingen. Het innemen van een andere rol vraagt niet alleen iets van zijn/haar kennis en vaardigheden, maar kan ook iets betekenen voor zijn/haar professionele identiteit.

Er kunnen bijvoorbeeld spanningen optreden tussen de leraarsrol die de leraar ‘gewend’ is en de ‘nieuwe rol’ die van hem/haar gevraagd wordt. Dit kan betekenen dat de leraar in een (transformatief) leerproces terechtkomt wat verwarring en emoties met zich mee kan brengen. De opbrengsten uit dit kennislab bieden handvatten om hier mee om te gaan of bespreekbaar te maken.

Maak kennis met de deelnemers van deze school

Kennisregisseur

Fontys Hogerscholen

Annet Meinen

a.meinen@fontys.nl

Deelnemers vanuit de volgende partners sluiten aan:

  • Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken
  • Fontys Hogescholen
  • Trion Opleidingsschool
  • Stichting Quadraam
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Contactpersoon
Annet Meinen