Toekomstgerichte innovaties in het onderwijs

SPRONG Voorwaarts krijgt subsidie uit de regeling SPRONG –Educatief.

Kennislabs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Maak kennis met onze kennislabs.

Naar onze kennislabs

SPRONG Voorwaarts

Leren en ontwikkelen voor toekomstgericht onderwijs

Sprong Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid werken we samen aan toekomstgericht onderwijs. We organiseren kennislabs rondom vier domeinen: anders zijn, anders doen, anders organiseren en anders sturen. Kennislabs waarin we creëren, ontwerpen, onderzoeken en leren met de onderwijspraktijk en de omgeving. De kennislabs starten in september 2020. De opbrengsten, inzichten en ervaringen delen we via deze website.

Kennislabs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Maak kennis met onze kennislabs.

Didactisch coachen

Actief

Het ontwikkelen van kennis over hoe docenten vanuit een coachende rol de ontwikkeling van leerlingen kunnen stimuleren. En op welke manier kan een docent zich ontwikkelen tot een meer coachende docent?

Ontwikkeling van een lerende organisatie

Actief

Het Playmakersmodel als kader om te werken aan de ontwikkeling van een lerende organisatie. Gespreid leiderschap, het ontwikkelen en benutten van expertise, het geven van feedback en reflectieve dialoog zijn hierbij belangrijke elementen.

Professionele identiteit van leraren (in-opleiding)

Actief

De professionele identiteit van de leraar in een veranderende onderwijscontext staat centraal. Welk effect hebben veranderingen in het onderwijs op de professionele identiteit van de leraar?

Coachen in een innovatieve leeromgeving

Actief

Het onderwijs van de toekomst vraagt andere, innovatieve leeromgevingen. Wat vraagt dit van de competenties van docenten om studenten te coachen? En wat zijn de verwachtingen van studenten rond de begeleiding van docenten?