Kennislabs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Maak kennis met onze kennislabs.

Coachen in een innovatieve leeromgeving

Actief

Het onderwijs van de toekomst vraagt andere, innovatieve leeromgevingen. Wat vraagt dit van de competenties van docenten om studenten te coachen? En wat zijn de verwachtingen van studenten rond de begeleiding van docenten?

Professionele identiteit van leraren (in-opleiding)

Actief

De professionele identiteit van de leraar in een veranderende onderwijscontext staat centraal. Welk effect hebben veranderingen in het onderwijs op de professionele identiteit van de leraar?

Ontwikkeling van een lerende organisatie

Actief

Het Playmakersmodel als kader om te werken aan de ontwikkeling van een lerende organisatie. Gespreid leiderschap, het ontwikkelen en benutten van expertise, het geven van feedback en reflectieve dialoog zijn hierbij belangrijke elementen.

Didactisch coachen

Actief

Het ontwikkelen van kennis over hoe docenten vanuit een coachende rol de ontwikkeling van leerlingen kunnen stimuleren. En op welke manier kan een docent zich ontwikkelen tot een meer coachende docent?