SPRONG Voorwaarts

Binnen SPRONG Voorwaarts gaan we als partners aan de slag met vraagstukken die te maken hebben met toekomstgericht onderwijs. Scholen ontwikkelen nieuwe onderwijsconcepten en/of praktische innovaties om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst. Het gaat hierbij om maatschappelijke vraagstukken zoals sociale ongelijkheid, individualisering, nieuwe technologieën en duurzame ontwikkeling. Belangrijke kenmerken van toekomstgericht onderwijs zijn bijvoorbeeld aandacht voor diverse leerbehoeften bij leerlingen, zelfsturing en samenwerking tussen leerlingen.

Onderwijs vernieuwen heeft consequenties voor de onderwijsorganisatie, de rollen van en samenwerking tussen de onderwijsprofessionals. Ondanks een diversiteit aan invullingen van toekomstgericht onderwijs worstelen scholen uit verschillende sectoren met soortgelijke vraagstukken. Binnen SPRONG Voorwaarts onderscheiden wij daarbij vier (samenhangende) thema’s:

  • anders doen (andere vakinhoud, andere manier van lesstof aanbieden)
  • anders zijn (andere rollen als leraar, team, etc.)
  • ander organiseren (andere groeperingsvormen van leerlingen, lestijden, roosters, etc.)
  • anders zijn (anders samenwerken en leidinggeven)

Wie zijn wij

Het kernteam van SPRONG Voorwaarts stuurt de activiteiten aan en organiseert kennisbijeenkomsten. Het kernteam bestaat uit:

Kerngroep

Lector Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Projectleider Quinta Kools

q.kools@fontys.nl

Kerngroep

Lector Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Helma Oolbekkink-Marchand

Kerngroep

Lector Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Anje Ros

email@instituut.nl

Kerngroep

Quadraam

Lobke Baars

Kerngroep

ATO Scholenkring

Ankie de Laat

Partners

Fontys Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Marnix Academie
Open Universiteit
Stichting Quadraam
ATO-Scholenkring
Trion Opleidingsschool
Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken
Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Stichting Academy for Community and Talent